Algemeen

VSO_Algemeen_1Het VSO is verdeeld in 7 groepen. Er zijn 3 basisgroepen (VSO 1- VSO 2- VSO 3).  De vaste structuur van het SO blijft in deze groepen in belangrijke mate aanwezig, maar de thematische manier van werken, 't appel op eigen verantwoordelijkheid en zo nu en dan groepsoverstijgend bezig zijn, is de voorbereiding op het 'echte' werk in de eindgroepen.

Daarnaast is er een Onderwijs Zorggroep, deze groep is bestemd voor leerlingen in het SO die speciale zorg nodig hebben, met name op het gebied van redzaamheid, communicatie en verzorging. Deze leerlingen fucntioneren in een kleinere setting. Zodat zij een apart programma krijgen aangeboden dat is afgestemd op hun eigen mogelijkheden.
In de eindgroepen (VSO 5 en VSO 6) wordt voornamelijk groepsoverstijgend / vakgericht gewerkt. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de diverse uitstroomprofielen  ter voorbereiding op de naschoolse periode.

 

VSO_Algemeen_2

Naast de schoolse vakken (schrijven, rekenen, taal/lezen, engels, wereldoriëntatie, burgerschap) komen onderwerpen als sociale vaardigheden en seksuele voorlichting aan de orde. Tevens maken VSO leerlingen kennis met het vak techniek, waarvoor een bepaald aantal uren een vakleerkracht Algemene Technieken is aangesteld.

 

VSO_Algemeen_3

Praktijkgerichte vakken in het VSO zijn

Huishoudkunde, horeca/catering, werken met de computer, tuinieren c.q. werken in de groenvoorziening, algemene technieken.
Daarnaast wordt er incidenteel, meestal in het kader van een project, ambachtelijk gewerkt. 

Verse courgettesoep van John!  

VSO-kamp

Jaarlijks gaat de eindgroep van de school (VSO 6) op kamp. Meestal wordt er een locatie uitgezocht die aansluit bij de leer- en belevingswereld van onze jongvolwassen, toekomstige schoolverlaters. Ouders krijgen hier aparte informatie over.

In het verleden is onze schoolverlatersgroep op de volgende locaties geweest: De Ardennen, druivenplukken aan de Moezel, zeilen in Friesland, Den Haag, Hengelo, Texel, Ede.

VSO_Algemeen_4VSO_Algemeen_5VSO_Algemeen_6VSO_Algemeen_7