Zorg

In ons onderwijs is het mogelijk om Persoonlijke Verzorging (PV) en Begeleiding Individueel (BI) in te zetten.

Persoonlijke Verzorging
Ook op onze school zijn er leerlingen die veel van de leerkracht en de onderwijsassistente vragen als het gaat om verschonen en toiletbezoek, aan- en uitkleden en eten en drinken. Voor deze leerlingen kan Persoonlijke Verzorging worden ingezet vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Begeleiding Individueel
Begeleiding Individueel kan worden ingezet voor leerlingen die qua gedrag veel begeleiding en directe sturing nodig hebben, omdat zij anders het onderwijsproces voor de andere leerlingen verstoren of belemmeren.

Extra handen in de klas voor Persoonlijke Verzorging of Begeleiding individueel zijn erg welkom voor de leerkracht en in het belang van de leerlingen en het onderwijsproces. Vooral in het SO vinden we het van belang dat de kinderen zoveel mogelijk tijd in de klas doorbrengen en niet steeds voor individuele activiteiten uit de klas worden gehaald. Waar mogelijk wordt de ondersteuning dan ook in de groep geboden. Om te voorkomen dat er te veel verschillende gezichten in de groep komen, maken we gebruik van vaste zorgmedewerkers van stichting PSW.

Wanneer wij denken dat uw zoon of dochter extra zorg op school nodig heeft, dan zullen we daarover met u in gesprek gaan en samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.