Schoolplan

Schoolplan 2015-2019

In het schoolplan leggen bestuur en directie de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen voor vier jaar vast. De ontwikkeling, de planning en het kwaliteitszorgsysteem worden beschreven in het schoolplan. Het schoolplan beoogt een samenhangend geheel te zijn van het beleid op onderwijskundig, organisatorisch-, financieel- en personeelsgebied. Het schoolplan is een kwaliteitsdocument: de school maakt bewuste keuzes en stemt deze af op het behalen van de gewenste doelen.

klik hier om het schoolplan van 2015 tot 2019 te downloaden