Oudercomité

Ouders zijn vertegenwoordigd in het oudercomité, dat tot taak heeft: "Het bevorderen en uitbouwen van de collectieve verantwoordelijkheid van de ouders in de zorg voor hun kind(eren) in het gehele zorgveld van het schoolgebeuren."

Het oudercomité zorgt o.a. voor:

 • Het verstrekken van informatie vanuit de schoolleiding naar de ouders;
 • Het verstrekken van informatie vanuit de ouders naar de schoolleiding;
 • Het bevorderen van een goed onderling contact tussen de ouders;
 • Een positieve inbreng op het schoolbeleid;
 • Het ontwikkelen en activeren van gezamenlijke activiteiten;
 • Het in stand houden van c.q. activeren van de samenwerking met andere samenwerkingsverbanden van oudergroeperingen voor mensen met beperkingen;

Het oudercomité vraagt voor een aantal activiteiten een vrijwillige bijdrage (€12,50 per jaar).

Dit bedrag kunt U storten op:
Gironummer NL31 INGB 0002 1096 97(ING/Postbank),
t.n.v. Oudercomité Herman Broerenschool
Wel graag de naam van de leerling en de groep vermelden.

Leden van het oudercomité:

 • Mevr. Lisette Wolters - Voorzitster 
 • Mevr. Angelique Ohlenforst - Penningmeester 
 • Mevr. Ellen Claessen 
 • Mevr. Maike Aert 
 • Mevr. Hellen Verkooijen
 • Mevr. Gisela van der Salm

Het oudercomité is bereikbaar via mail: oudercomite@hermanbroeren.nl