MR

Op school is een medezeggenschapraad, die voor de helft (drie leden) bestaat uit door de ouders gekozen leden.
Verder bestaat de MR ook nog uit 3 gekozen personeelsleden van de school.
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
Over sommige zaken heeft de MR adviesrecht, en over andere zaken instemmingsrecht.

  • Mevr. Agnes Bontekoe - Personeel 
  • Mevr. Miranda Klesman - Personeel 
  • Mevr. Marie-José Luttels - Ouder 
  • Mevr. Petra Meijers - Personeel 
  • Mevr. Elmy Vogelaar - Ouder 
  • Mevr. Francien Meerts - Ouder

De MR is te bereiken via het volgende e-mail adres:

mr@hermanbroeren.nl

De notulen van de afgelopen vergarderingen zijn openbaar. Klik op onderstaande links om ze te kunnen lezen.

Notulen 5 febuari 2018

Notulen 26 maart 2018

Agenda 25 Juni 2018