MR

Op school is een medezeggenschapraad, die voor de helft (drie leden) bestaat uit door de ouders gekozen leden.
Verder bestaat de MR ook nog uit 3 gekozen personeelsleden van de school.
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
Over sommige zaken heeft de MR adviesrecht, en over andere zaken instemmingsrecht.

  • Mevr. Agnes Bontekoe - Personeel 
  • Mevr. Miranda Klesman - Personeel 
  • Mevr. Marie-José Luttels - Ouder 
  • Dhr. Roger Brabander - Ouder 
  • Mevr. Petra Meijers - Personeel 
  • Dhr. Hans Janssen - Ouder 
  • Mevr. Elmy Vogelaar - Ouder

De geplande vergaderdata van de MR:

  • 18-05-2017 19.00-21.00 met Hans van Dinteren
  • 26-06-2017 17.30 vergadering met bestuur

De notulen van de afgelopen vergarderingen zijn openbaar. Klik op onderstaande links om ze te kunnen lezen.

Notulen MR 27-06-2016

Notulen MR 30-05-2016

Notulen MR 29-02-2016