Betekenis Herman Broerenschool

Onze school is genoemd naar Herman Broeren, maar wie was nu eigenlijk Herman Broeren?

Herman Broeren is geboren op 27 november 1910. Zijn vader was architect en leraar op een ambachtsschool. Op jonge leeftijd verhuist hij naar Amsterdam en volgt daar een studie voor gymnastiekleraar. In Leeuwarden vindt hij uiteindelijk een baan als gymleraar. Na een aantal jaren gaat hij pedagogiek studeren. Nadat hij is afgestudeerd wordt hij begin jaren 40 inspecteur van het  Buitengewoon  Lager Onderwijs voor het zuidelijk deel van Nederland en verhuist naar Nijmegen. Op dat moment zijn er slechts twee inspecteurs voor het buitengewoon onderwijs werkzaam in Nederland.

Niet lang daarna breekt de tweede wereldoorlog uit en wordt Herman lid van de verzetsbeweging. Helaas wordt hij verraden en komt Herman in een krijgsgevangenenkamp terecht. Tegen het eind van oorlog wordt hij bevrijd en pakt hij zijn baan weer op.

Rond 1945 zijn er drie soorten scholen voor buitengewoon onderwijs. Herman Broeren vindt dit onvoldoende en ‘vecht’ hij voor een gedifferentieerder buitengewoon onderwijs.

Hij overlegt veel op het Ministerie van Onderwijs, waar hij vanwege zijn doorzettingsvermogen niet bepaald geliefd is. Over het hele land geeft hij lezingen en bezoekt hij zoveel mogelijk scholen om te onderzoeken of en welke problemen er zijn. Met zijn kennis een daadkracht zorgt hij er voor dat er meerdere vormen voor buitengewoon onderwijs (nu noemen we dat speciaal onderwijs) ontstaan zoals ook het onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK).

Herman hield er niet van om zijn lezingen van te voren op papier voor te bereiden. Daarom zette hij ook weinig op papier. Regelmatig vroeg een journalist hem naar de tekst van zijn lezing. Herman overhandigde de journalist dan een kladpapiertje met zo’n tien steekwoorden er op en zei: "Kunt U hier wat mee?"

Wel heeft hij verschillende artikelen en rapporten voor het Ministerie van Onderwijs geschreven, maar die zijn helaas niet meer te achterhalen.

Eind 1962 wordt hij gevraagd voor een buitengewoon hoogleraarschap aan de Radboud Universiteit  in Nijmegen, wat hij dankbaar aanvaart. Hij gaat werken aan de oprichting van de eerste faculteit  voor lichamelijke opvoeding in Nederland. Dat heeft hij helaas maar vier maanden kunnen doen.

Op 2 mei 1963 overlijdt hij, op 52-jarige leeftijd, aan een hartaanval.


De foto die u ziet op deze pagina is een foto van Herman Broeren. Deze foto hebben wij met toestemming van zijn beide zoons en dochter mogen plaatsen. De foto is gemaakt op Sinterklaasavond 1962.