Bestuur

Bestuur Herman Broerenstichting:

  • Mevr. Lieke Paulussen - Voorzitter
  • Dhr. Frits Vromen - Penningmeester
  • Mevr. José Dibbets
  • Mevr. Lia Selen-Verdellen
  • Mevr. Marlou Bongers
  • Dhr. Marcel van Eijnden
  • Dhr. Jan van der Varst

Jaarverslag
In het jaarplan wordt het doel, de doelstelling, de planning en de betrokkenen omschreven. Het jaarplan bevat de onderdelen: onderwijs en leerlingen, personeel en organisatie, huisvesting en financiën. Twee keer per jaar wordt het jaarplan geëvalueerd..

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015  

Jaarverslag 2016

 

RSIN 2978726