Aanmelden

Om op De Herman Broerenschool toegelaten te worden is een indicatie cluster 3 noodzakelijk. Hieronder leest u hoe u aan deze indicatie kunt komen.

Indicatie cluster 3
Uw kind heeft een IQ dat kleiner is dan 70. Daarom wilt u uw kind aanmelden op een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een indicatie voor cluster 3 nodig. Zonder deze indicatie is het niet mogelijk uw zoon/dochter aan te melden voor onze school. 
De indicatieaanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie wordt de Commissie voor Indicatiestelling (CVI) genoemd. Zij beoordelen op basis van rapportage over uw kind of hij/zij recht heeft op een indicatie. Het samenstellen van dit dossier is niet eenvoudig en daarom kunt u hierin ondersteund worden door een trajectbegeleider.

Trajectbegeleider Herman Broerenschool
Op onze school zijn Annemiek Tellers( psychologe) en Nathalie Schotanus(directeur), onder verantwoordelijkheid van het REC , werkzaam als trajectbegeleider. Hun belangrijkste taak is het uitvoeren van al die handelingen en activiteiten die nodig zijn bij de indicatiestelling. Zij voeren intakegesprekken met ouders/verzorgers, zij kan u informatie geven over het indicatietraject. Daarnaast helpen zij de ouders/verzorgers om hun dossier van uw kind compleet te maken. Tenslotte zijn zij behulpzaam  bij het indienen van het indicatiedossier bij de commissie voor indicatiestelling.
U kunt de trajectbegeleiders   op school bereiken via telefoonnummer 0475 - 321 980.
Natuurlijk kunt u  ook een mailtje sturen naar:  n.schotanus@hermanbroeren.nl

Aanmelding en informatie
Voor aanmelding en/of informatie over onze school kunt u contact opnemen met Nathalie Schotanus; Herman Broerenschool.