De begeleiding

Wat is Ambulante begeleiding?

Dienst Ambulante begeleiding t.b.v. reguliere scholen.

Daar waar de ondersteuningsbehoefte van een leerling door de complexiteit van problematiek en/of door een combinatie van problemen op school en thuisprobklemen een specifieke en/of onevenredige inzet vergen op de reguliere school, wordt binnen het SWV gebruik gemaakt van extra specifieke ondersteuning. Deze kan al naar gelang de hulpvraag gevonden worden op de Herman Broerenschool. Onze ambulante begeleiders zijn namenlijk verbonden aan de ondersteuningsteams binnen het SWV. Als leden van deze kleine teams van deskundigen ondersteunen zij de reguliere scholen bij de uitvoering van individuele, specifieke ondersteuningsbehoeften.
Gestreefd wordt naar allround teams, die vrijwel alle ondersteuningsvragen op zowel leerling-leerkracht, als schoolniveau kunnen beantwoorden.

Voor verdere informatie over de werkwijze en diensten van de ambulante begeleiding van de Herman Broerenschool kunt u bellen naar:

Ambulante Dienst Herman Broerenschool
0475-321980 en vraag naar:
Marlies Meijers (AB-coördinator)
m.meijers@hermanbroeren.nl

Zie folder